Kontakty

1. Ročník

V dňoch 15.I. - 30.III. 2007 prebehol prvý ročník súťaže, ktorý organizovala  firma EPIMEX Žilina v spolupráci s firmou HOFFMANN, s názvom "LASTOVIČKY V AKCII". Do súťaže sa zapojilo 17 stredných odborných škôl a učilíšť s drevárskym zameraním.

Hlavným účelom súťaže bolo priblížiť študentom, učiteľom a majstrom odborného výcviku nové trendy v oblasti spájania materiálov

Zoznam účastníkov a ich poradie v súťaži

1 SOU - stavebné, Žilina 217 bodov
2 ZSŠ - drevárska, Vranov Nad Topľou 211 bodov
3 SOU - drevárske, Prešov 209 bodov
4 SOU - železničné, Trnava 201 bodov
5 SOU - služieb SZVD, Bardejov 199 bodov
6 SOU - stavebné, Nitra 198 bodov
7 SOU - drevárske, Turany 194 bodov
8 ZSŠ - drevárska, Krásno Nad Kysucou 192 bodov
9 SOU - vodohospodárske, Piešťany 184 bodov
10 ZSŠ - drevárska, Zvolen 178 bodov
11 ZSŠ - drevárska a nábytkárska, Topoľčany 178 bodov
12 SŠ, Spišská Nová Ves 165 bodov
13 SOU sv.Jozefa Robotníka, Žilina 160 bodov
14 SOU - drevárske, Liptovský Hrádok 158 bodov
15 SPŠ - drevárska SNV, Spišská Nová Ves 145 bodov
16 SOU -drevárske, Žarnovica 144 bodov
17 ZSŠ - služieb a obchodu, Dolný Kubín 137 bodov

 

výsledky internetového hlasovania :

(výsledok hlasovania nemusí byť totožný s hodnotením komisie a celkovými výsledkami)

SOU - stavebné, Žilina - 24 %

SOU - drevárske, Turany - 18 %

SZŠ - drevárska, Vranov nad Topľou - 16 %

SOU stavebné, Nitra - 14 %

SPŠ, Spišská nová Ves - 7 %

Spojená škola, Spišská nová Ves - 5 %

SOU - sv.Jozefa Robotníka, Žilina - 4 %

SZŠ - drevárska, Krásno nad Kysucou - 4 %

SOU vodohospodárske, Piešťany - 4 %

SOU železničné, Trnava - 2 %

SOU - drevárske, Prešov - 1 %

SOU služieb, Bardejov - 1 %

ZSŠ obchodu a služieb, Dolný Kubín - 1 %

SZŠ - drevárska, Zvolen - 0 %

Spojená škola, Spišská nová Ves - 0 %

SPŠ, Spišská nová Ves - 0 %

SOU - drevárske, Žarnovica - 0 %

SOU drevárske, Liptovský Hrádok - 0 %

SOU stavebné, Nitra - 0 %

ZSŠ drevárska a nábytkárska, Topoľčany - 0 %

SZŠ - drevárska, Vranov nad Topľou - 0 %