Kontakty

Lastovičky v akcii

Firma EPIMEX Žilina s.r.o. spolu s firmou HOFFMANN GmbH z Nemecka organizuje v roku súťaže "LASTOVIČKY V AKCII". Jedná sa o súťažno-prezentačnú akciu žiakov odborných učilíšť a stredných škôl, učiacich sa v niektorom odbore drevospracujúceho priemyslu, ktorá sa odštartovala 0-tým ročníkom, usporiadaným v roku 2006.