Kontakty

Financovanie

Naša firma v spolupráci s leasingovými spoločnosťami poskytuje širokú škálu finančných produktov na financovanie strojných zariadení a technológií.

Pri financovaní strojných zariadení a technológií si môže klient zvolit nasledovné parametre:

  • rovnomerný alebo zrýchlený lízing,
  • mesačné / štvrťročné splátky,
  • akontácia podľa Vašich potrieb,
  • lízing s nulovou, resp. dohodnutou zostatkovou hodnotou,
  • fixné (garantované splátky),
  • pri predaji nového stroja možný odkup starého stroja,
  • možnost nelineárnych / sezónnych splátok.