Kontakty

Filtre

modry flash

Air-Ace filtre

Air-Ace P2 (R) a P3 (R) HESPA® filtre sú vyrábané v zhode s Európskymi štandardami EN 143:2000/A1:2006.

Filtre používané pri Air-Ace respirátoroch Vás chránia pred všetkými druhmi prachu, pevnými i kvapalnými časticami.

Air-Ace filtre sú vyrábané s použitím najnovších filtračných respiračných médií dostupných na trhu.

Každý filter je individuálne zabalený do fólie a označený normou, typom, číslom skupiny a dátumom.

Veľká plocha vymeniteľného filtra zaisťuje extrémne nízky dýchací odpor a dlhú prevádzkovú životnosť.

P2 (R) Filter

P2 (R) filter je využívaný ako ochrana proti bežnému prachu pri práci s kovom, drevom, kameňom a i.  

je využívaný ako ochrana proti bežnému prachu pri práci s kovom, drevom, kameňom.

Používa sa proti nebezpečným pevným aj kvapalným časticiam.

Prach, hmly a výpary všetkých typov.

Ochrana poskytovaná triedou P2 taktiež zahŕňa ochranu poskytnutú nižšou triedou P1.

P2 (R) filtre sa dodávajú v baleniach po 5 ks alebo v krabiciach obsahujúcich 50 ks.

Filter váži len 9 gramov.

P3 (R) HESPA® Filter

P3 (R) HESPA® filter je vhodný pri práci, ktorá zahŕňa toxické látky akými sú azbesty a kremenný prach, vírusy alebo častice spôsobujúce alergiu, rovnako ako aj v situáciách, kedy to vyžadujú zdravotné a bezpečnostné predpisy. Air-Ace P3 (R) HESPA® filter je skladaný vysoko účinný filter, ktorý sa vyrába s využitím najnovších filtračných médií dostupných na trhu.

 Air-Ace P3 (R) HESPA® filter je vhodný pre prácu, ktorá zahŕňa toxické látky ako azbesty a kremenný prach, častice, ktoré spôsobujú alergie, alebo rádioaktívny prach, rovnako ako i v situáciách kedy to vyžadujú zdravotné a bezpečnostné predpisy.

Ochrana poskytovaná kategóriou P3 taktiež zahŕňa ochranu poskytovanú nižšími triedami P1 a P2.

HESPA®: Vysoko účinný syntetický vzduchový filter. Jeho skladanie je patentované technológiou NFC.

Filtre  Air-Ace P3 (R) HESPA®  sa dodávajú v baleniach po 3 ks alebo v krabiciach obsahujúcich 30 ks. Filter váži len 24 gramov.

Karbónový filter

Tento filter sa používa spolu s filtrom P2 (R) na odstránenie nežiaduceho zápachu.  

Air-Ace respirátor sa môže použiť aj s aktívnym karbónovým filtrom, avšak ten sa využíva iba na odstránenie nežiaduceho zápachu.

Tento filter sa smie používať len v kombinácii s filtrom P2 (R) a nie je schválený ako ochrana proti toxickým plynom a výparom.

Filtre sa dodávajú v baleniach po 5 ks alebo v krabiciach po 50 ks.

Filter váži len 9 gramov.

Hodnota odstránenia častíc v percentách

Počet častíc podnecujúcich filter

Počet častíc prechádzajúcich cez filter

Efektivita v %

1 000 000

60 000

94 = P2

1 000 000

500

99,95 = P3