Kontakty

Ekológia

cierna flash

Životné prostredie

Air-Ace je zeleným produktom vo viac ako v jednom smere:

·                                 Zelená vo výrobe: 

Všetky plastové časti sú vyrábané z recyklovateľných materiálov, ktoré robia z Air-Ace respirátora zelenú a
životnému prostrediu šetrnú voľbu.

·                                 Zelená vo využití: 

Dlhá prevádzková životnosť Air-Ace, len filtre si vyžadujú pravidelnú výmenu.

·                                 Zelená v odpade: 

Možnosť výmeny opotrebovaných a znehodnotených dielov minimalizuje množstvo odpadu.

Spaľovanie filtrov spôsobuje len minimálne znečistenie.

Jediná vec, ktorá sa stáva odpadom pri využívaní Air-Ace respirátorov sú vymeniteľné filtre, ktoré sú spaľované s minimálnym znečistením.

Veľa iných masiek býva likvidovaných vrátane gumových, plastových a kovových častí, čo vytvára oveľa väčšie množstvo odpadu ako je odpad, ktorý vzniká pri využívaní Air-Ace respirátorov.

To isté platí pre vymeniteľné filtre v iných typoch polomasiek.

Častokrát obsahujú oboje, aj gumu aj umelú hmotu a dokonca sa dodávajú i v kovových nádobách.

Air-Ace respirátor je možné rozobrať tak, aby bol úplne vyčistený a to až pri teplote do 40 stupňov. (okrem membrán a gumičky okolo hlavy)